Rixstep
 About | ACP | Buy | Industry Watch | Learning Curve | News | Products | Search | Substack
Home » Industry Watch » The Technological » Hall of Monkeys

Swedish Music Publishers Association

Now's the time to strike.


Get It

Try It

STOCKHOLM (Rixstep) — The Swedish Music Publishers Association (Svenska Musikförläggareföreningen) are trying to shut down a Swedish website where users share guitar chords they've worked out for popular songs.

Johan Bergby <Johan.Bergby@smff.se>

Hi Linus!

Re: http://www.svenskaackord.se

It's come to the attention of the Swedish Music Publishers Association that you are still making music and tabs available on your website http://www.svenskaackord.se. We must therefore inform you of the following.

Music publishers maintain the rights to most protected musical works. You're expected to have permission to spread copyrighted works and make them available. You will usually contact the music publisher directly when it comes to notes/tabs.

You should do this immediately if you haven't contacted the rights holders and received permission from them! You contact STIM's membership service on 46 8-783 95 00 to find the rights holders to specific works. They can help you find the right music publishers.

You can also find the addresses and telephone numbers to a great many publishers at our website www.smff.se. We look forward to your written reply within five days. Contact the undersigned if you have any questions etc.

Sincerely,
Johan Bergby
Assocation Jurist

Swedish Music Publishers Association
Exchange: +46 (0)8 783 88 00
Direct: +46 (0)8 783 8986
Postal Address: Box 27327, 102 54 Stockholm
Street Address: Sandhamnsgatan 79

Johan.Bergby <Johan.Bergby@smff.se>

Hej Linus!

Angående http://www.svenskaackord.se

Det har kommit till Svenska Musikförläggareföreningens kännedom att du fortfarande tillgängliggör musik/tabs på hemsida http://www.svenskaackord.se. Med anledning av detta får vi informera dig om följande.

Musikförlag förvaltar rättigheter till flertalet skyddade musikaliska verk. För att få lov att sprida och tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddade verk förutsätts tillstånd. Vad gäller noter/tabs etc. måste man vanligtvis vända sig direkt till förlaget för att få tillstånd.

Om du inte har kontaktat originalrättighetsinnehavarna och erhållit tillstånd från dessa så bör du omgående göra detta! För att få reda på vilka originalrättighetsinnehavare som är kopplade till ett visst verk kontaktar du STIMs medlemsservice på tel. 46 8-783 95 00 så kan de hjälpa dig vidare till rätt musikförlag.

Adresser och telefonnummer till ett stort antal förlag hittar du dessutom på vår hemsida www.smff.se. Vi emotser ditt skriftliga återkommande inom fem arbetsdagar. Om du har frågor etc. så kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning
Johan Bergby
Föreningsjurist

Svenska Musikförläggareföreningen
Växel: +46 (0)8 783 88 00
Direkt: +46 (0)8 783 8986
Postadress: Box 27327, 102 54 Stockholm
Besöksadress: Sandhamnsgatan 79

See Also
SvenskaAckord.se: Slutet för SvenskaAckord.se?

About | ACP | Buy | Industry Watch | Learning Curve | News | Products | Search | Substack
Copyright © Rixstep. All rights reserved.