Rixstep
 About | ACP | Buy | Industry Watch | Learning Curve | News | Products | Search
Home » Learning Curve » Six Feminist Myths

Six Feminist Myths: References

By Pär Ström.


Get It

Try It
 1. 'The Essential Difference: The Truth about the Male and Female Brain', Simon Baron-Cohen, 2003
 2. Article 'Omöjlig kamp för att uppnå likhet mellan könen', DN.se op-ed page (available online, date n/a)
 3. Article 'His Brain, Her Brain', Scientific American, May 2005
 4. 'Varför är vi olika? kvinna and man, svart and vit, kropp and själ', Arne Müntzing, 1976
 5. Article 'Hormoner styr hur barn leker', Aftonbladet. Available online, date n/a
 6. Article 'Biological limits of gender construction', American Sociological Review, Vol 65, No 3, pp 443-457
 7. Article 'Prenatal phthalate exposure and reduced masculine play in boys', International Journal of andrology
 8. Article 'Fetal Testosterone Predicts Sexually Differentiated Childhood Behavior in Girls and in Boys', Psychological Science
 9. Article 'Foetal testosterone and the child systemizing quotient', European Journal of Endocrinology, vol 155
 10. Handbook of social psychology, Volume 1, page 639, Susan T Fiske, Daniel T Gilbert, Gardner Lindzey
 11. Article 'HisBrain, HerBrain', ScientificAmerican, May 2005, 'Human sex differences in social and non-social looking preferences at 12 months of age', Svetlana Lutchmaya, Simon Baron-Cohen
 12. Paper 'The Essential Difference: the male and female brain', Phi Kappa Phi Forum 2005 (Special issue on the Human Brain)
 13. Paper 'The Essential Difference: the male and female brain', Phi Kappa Phi Forum 2005 (Special issue on the Human Brain)
 14. Paper 'The Essential Difference: the male and female brain', Phi Kappa Phi Forum 2005 (Special issue on the Human Brain)
 15. Article 'Risky Business - Women Have Higher Testosterone In Financial Careers', Science 2.0, 24 August 2009
 16. Article 'Lär sig flickor and pojkar olika?' Illustrerad Vetenskap, 16 March 2011
 17. Article 'His Brain, Her Brain', Scientific American, May 2005
 18. Handbook of social psychology, Volume 1, page 639, Susan T Fiske, Daniel T Gilbert, Gardner Lindzey
 19. Article 'Young female chimpanzees appear to treat sticks as dolls', 20 December 2010, PhysOrg.com
 20. Williams CL and Pleil KE. 2008. 'Toy story: Why do monkey and human males prefer trucks? Comment on 'Sex differences in rhesus monkey toy preferences parallel those of children', Hassett, Siebert an Wallen
 21. Alexander G and Hines M. 2002. 'Sex differences in response to children's toys in nonhuman primates, Evolution and Human Behavior'
 22. Paper 'The Essential Difference: the male and female brain', Phi Kappa Phi Forum 2005 (Special issue on the Human Brain)
 23. Article in DN Debatt, 'Långt färre kvinnliga än manliga genier'. Available online, date n/a
 24. Article 'Omöjlig kamp för att uppnå likhet mellan könen', DN Debatt. Removed from the web but copies still available - search for the title, date n/a
 25. Op-ed 'Därför flyttar jag in Linna', Aftonbladet 1 February 2011
 26. 'Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor and män åren 2000 - 2009', Arbetsgivarverket 2010
 27. Lönar det sig? - en tillbakablick. Lönenivåer, lönespridning and löneutveckling i landsting and regioner 1994 - 2002. (July 2003)
 28. 'Lika eller inte - om män and kvinnor i lönestatistiken', Svenskt Näringsliv, June 2005
 29. 'Är kvinnor utsatta för lönediskriminering?', article in Ekonomisk Debatt 1997, vol 25 nr 1, Eva M Meyerson PhD, professor Trond Petersen
 30. Book 'Women don't ask', Linda Babcock, Sara Laschever, see also womendontask.com
 31. McGovern et al (2007), 'Market, Class and Employment', Oxford University Press, mentioned in 'Feminist Myths and Magic Medicine', Catherine Hakim, p 21
 32. 'Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor and män 2009?', Medlingsinstitutet September 2010
 33. Article 'Young women move ahead of men in the salary stakes as pay gap shrinks', Daily Mail, 10 December 2010
 34. Article 'Young women move ahead of men in the salary stakes as pay gap shrinks', Daily Mail, 10 December 2010
 35. Article 'Workplace Salaries: At Last, Women on Top', Time, 1 September 2010
 36. 'Utbildade kvinnor går om männen', Svenska Dagbladet, 5 March 2010
 37. Article 'Nå tjener jentene mer enn guttene', Adressa.no, 31 March 2011
 38. Article 'Her tjener kvinner mer enn menn', Adressa.no, 7 March 2011
 39. 'Utbildningsstatistik Årsbok 2011', SCB
 40. 'Models of the Family in Modern Societies: Ideals and Realities', Catherine Hakim, 2003, mentioned in her paper 'Feminist Myths and Magic Medicine' p 22
 41. 'Feminist Myths and Magic Medicine, Catherine Hakim, p 24
 42. 'Social Change and Innovation in the Labour Market', Catherine Hakim, Oxford University Press, 1998, summarised in her article 'Feminist Myths and Magic Medicine', p 20
 43. Article 'The 'glass ceiling' is all in the mind: Women lack confidence and ambition at work says new survey', Daily Mail, 21 February 2011
 44. Article 'The 'glass ceiling' is all in the mind: Women lack confidence and ambition at work says new survey', Daily Mail, 21 February 2011
 45. http://baps.se/bocker/spelet_i_pyramiderna.shtml
 46. Article 'Women Less Interested Than Men in Jobs Where Individual Competition Determines Wages', ScienceDaily, 13 January 2011
 47. Article 'Women's Choices, Not Discrimination, to Blame for Mediocre Progress', bnet.com, 8 February 2011
 48. Press information 'Lägre ökningstakt av antalet arbetslösa', Statistiska Centralbyrån, 28 April 2010. Figures are for March 2010
 49. Article 'Timmarna avgör', Svenska Dagbladet Näringsliv 6 February 2011
 50. Article 'Det krävs enormt mycket arbete att nå toppen' i E24 Näringsliv 20 May 2009
 51. 'Kvinnors and mäns sjukfrånvaro', Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 2011
 52. 'Sverigemamman 2010', Familjeliv.se
 53. Article 'Drömmen: En man som ger lyx', Aftonbladet, 28 September 2010
 54. Article 'Manliga chefer villiga att flytta för nytt jobb', tidningen Chef, 27 October 2010
 55. Survey 'Women in power: Sex differences in Swedish local elite networks', mentioned by Ekonomistas 28 January 2010 in the article 'Är dolda könsstrukturer en myt?'
 56. Article 'Ta ledarskapsroller tidigt', Veckans Affärer, 5 October 2010
 57. Article 'Fler kvinnor når toppen', Svenska Dagbladet Näringsliv, 7 April 2010
 58. Press information from Sveriges kommuner and landsting, 8 March 2007
 59. Press information from Arbetsgivarverket, 'Kvinnliga chefer in stark frammarsch i staten', 17 May 2010
 60. Ekonomifakta, ekonomifakta.se, cf 'Kvinnliga chefer per bransch'
 61. Press information from Svenskt Näringsliv, 'Fortsatt ökning av kvinnliga chefer', 2 July 2010
 62. Report 'Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor and män 2009?', Medlingsinstitutet.
 63. Ekonomifakta, ekonomifakta.se, cf 'Kvinnliga chefer per bransch'
 64. Article 'Utbildade kvinnor går om männen', Svenska Dagbladet Näringsliv, 5 March 2010
 65. Press announcement from Umeå Universitet, 'Första omgången av satsningen att öka antalet kvinnliga professorer är klar', 27 April 2010
 66. Press information from KTH 31 March 2010: 'Glastaket som stoppar kvinnliga professorer krossas'
 67. Article 'Projekt gav fler kvinnor i styrelser', Dagens Industri, 6 November 2010
 68. Article 'Riksrevisionen vill utreda kvinnligt nätverk för jurister', Affärsvärlden 30 April 2010
 69. Article 'VA krossar chefsmyterna', Veckans Affärer 28 October 2010
 70. Article 'Pris till chefsutbildare and Volvochef ', Göteborgs-Posten, 9 November 2010
 71. Op-ed 'Ställ de självklara sist i rekryteringen', Zoran Alagic, Kurdo Baksi, Sydsvenskan, 9 January 2007
 72. Total per phrase in parliamentary protocols 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 (up to 1 March 2011)
 73. Statistics 3.0%/1.8% for those reporting having been victimised by abuse according to Nationella Trygghetsundersökningen 2010 from Brottsförebyggande Rådet
 74. Article in DN Debatt, 'Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden', 27 January 2005 (removed from website but copies can be found online)
 75. Article 'Kvinnors våld mot män utreds', Dagens Nyheter, available at DN.se, date n/a
 76. Article 'More than 40% of domestic violence victims are male, report reveals', The Guardian, 5 September 2010
 77. Report 'References Examining Assaults by Women on Their Spouses or Male Partners'
 78. Report 'Disabusing the definition of domestic abuse: How women batter men and the role of the feminist state', Florida State University Law Review, vol 30, available online
 79. Article 'Vold og krenkelser i unge menneskers parforhold', Tidskrift for Den norske legeforening, 15/2003
 80. Article 'Kvinnovåld mot män tystas ner', Dagens Nyheter, available at DN.se, date n/a
 81. Article 'Får du på käften av din fru?', Dagens Nyheter, 17 May 2010
 82. Article 'Survey finds male abuse approval', BBC website, 18 June 2006
 83. Article 'Trippelarbete bakom kvinnors sjuktal', Kollega website, 10 February 2011
 84. Article 'Kvinnor behöver ta kontrollen', Corren.se (available online, date n/a)
 85. Article 'Testas läkemedel bara in män?', Svenska Dagbladet, 10 February 2008
 86. Article 'Myter om hjärtinfarkt', Västerbottens-Kuriren website, 28 March 2011
 87. Article 'Tyvärr stämmer ofta fördomarna', Svenska Dagbladet, 31 August 2007
 88. Article 'Om mäns hälsa - Mäns hälsa i ett europeiskt perspektiv', Distriktsläkaren 5/2004
 89. Article 'Män and kvinnor får olika vård', Kristianstadsbladet, 20 November 2008
 90. Article 'Genusperspektiv kan göra alla till vinnare', Forskning & Medicin, 27 March 2007
 91. Article 'Män söker vård sent', Upsala Nya Tidning, 31 January 2011
 92. Doctoral thesis 'The Art of Saying No - The Economics and Ethics of Heathcare Rationing', mentioned in article 'Hög lön ger snabbare vård' i Svenska Dagbladet, 3 February 2011
 93. Socialstyrelsens rapport 'Jämställd vård? Könsperspektiv in hälso- och sjukvården', 2004, figures for 2002
 94. socialstyrelsen.se
 95. Website for Stockholms läns landsting, text with header 'Könsskillnader i läkemedelsanvändning', last updated 1 November 2010
 96. Press information from Medicinskt kunskapscentrum SLL, 'Män and kvinnor får inte samma behandling', mynewsdesk.se, 22 December 2010
 97. Article 'Genusperspektiv kan göra alla till vinnare', Forskning & Medicin, 27 March 2007
 98. Article 'Genusperspektiv kan göra alla till vinnare', Forskning & Medicin, 27 March 2007
 99. Article 'Vården missar deprimerade män', Dagens Nyheter, 1 March 2010
 100. Article 'Genusperspektiv kan göra alla till vinnare', Forskning & Medicin, 27 March 2007
 101. Article 'Riksstämman: Kvinnor får fler läkemedel än män även i hög ålder', janusinfo.se, 27 November 2009
 102. Article 'Män måste vänta in cancerbesked', Sveriges Radio P4 Jönköping website, 26 January 2010
 103. Article 'Kvinnor and högutbildade fick bättre vård i epilepsi', Dagens Medicin, 26 January 2010
 104. 'Tid till vård', rapport from Sveriges kommuner and landsting, 2007
 105. Article 'KBT-terapi går framförallt till kvinnor', SVT Report website, 5 April 2010
 106. Article 'Här är vårdcentralen som lägger all sin fokus in kvinnorna', Expressen 23 September 2010
 107. Article 'Kolmården: Journalgranskning gav oväntade insikter', jamstall.nu
 108. Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen
 109. Statistics from Cancerfonden
 110. Article 'Men lose out in battle for cancer cash', Times Online, 16 October 2005
 111. Article 'Breast cancer receives much more research funding, publicity than prostate cancer despite similar number of victims', The Daily Daller, 5 October 2010
 112. 'Dödsorsaker 2009', Socialstyrelsen

Copyright © Pär Ström/Stiftelsen Den Nya Välfärden. Translation copyright © Rixstep. All rights reserved.

About | ACP | Buy | Industry Watch | Learning Curve | News | Products | Search
Copyright © Rixstep. All rights reserved.